Kıbrıs’ta Yatırım Yapacaklara Sektör Tavsiyeleri

Kıbrıs’ta yatırım yapmayı düşünüyorsanız yatırım yapılabilecek alanlar ve KKTC’deki sektörler hakkında bilgi edinin.

Sicilya ve Sardunya adalarından sonra Akdeniz’in en büyük üçüncü adası olan Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki ticaret yolları üzerinde yer almaktadır. Çok partili demokrasi sistemi uygulanan Kuzey Kıbrıs’ta resmi para birimi Türk Lirasıdır. Kişilerin ve kurumların döviz bulundurması, biriktirmesi ve kullanması serbesttir. Öyle ki adada Türk Lirası’nın kullanıldığı kadar İngiliz Sterlini ve Euro sıklıkla kullanılmaktadır. Gelişmiş bir bankacılık sistemine sahip Kuzey Kıbrıs’ta yerli sermayeli 1 kamu bankası, 14 özel banka bulunuyor. Bunların yanında yabancı sermayeli olup Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 5 banka daha var. Kuzey Kıbrıs’taki tüm bankalar uluslararası bankacılık kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kıbrıs’ta yatırım devlet tarafından destekleniyor

Nüfusu az bir ada ülkesi olması sebebiyle KKTC yatırımları destekleyen ve kalkınmaya önem veren politikasını uzun yıllardır devam ettiriyor. Öyle ki; yabancı ve yerel şirketler arasındaki ortak girişimler destekleniyor. Yabancı yatırımcılara mülkiyet haklarının tam olarak kullanılmasını sağlayan yasal düzenlemeler ve teşvikler veriliyor. Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıslı vatandaş ile yabancı yatırımcı arasında fark olmadığını ve bunun anayasa ile güvence altına alındığını belirtmekte fayda var. Kuzey Kıbrıs yatırım teşviklerinde teknoloji ve know-how tarafında katma değer yaratan projeler için önem vermektedir. Yatırımcı tarafından ortaya konulacak her proje de kendi değeri üzerinden dikkate alınıp değerlendirilmektedir. Makalenin devamında Kuzey Kıbrıs’ta yatırım fırsatı sağlayan sektörleri inceleyeceğiz.

Kıbrıs’ta yatırım yapılabilecek sektörler nelerdir?

Kuzey Kıbrıs’ta yatırım için farklı fikirler değerlendirmek istiyorsanız makalenin devamında yer alan ve sektörleri ele alan güncel yatırım rehberimizi gözden geçirin. Burada verilen tavsiyeler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

Kuzey Kıbrıs Turizm Sektörü

Yılın büyük bir bölümünü güneşli geçiren ve eşsiz denizleriyle dikkat çeken Kuzey Kıbrıs, bu özellikleriyle turizm sektörüne önemli bir ayrıcalık sağlıyor. Tüm bunların yanında tarihi ve kültürel mirasların fazla olması nedeniyle de önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. KKTC turizminde yatak kapasitesi 26.000 ancak 2023 yılı hedefleri arasında bu yatak kapasitesinin 50.000’e çıkarılması hedefleniyor. Yıl boyunca 1 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs’ta turizm sektörü yatırımlarının, genellikle yapılan yatırımın türüne göre değişmekle birlikte kısa, orta ve uzun vadede kazandırdığı bilinmektedir.

Son yıllarda KKTC’de özel ilgi turizmi, sağlık turizmi, yat turizmi ve kongre / konferans turizmi ön plana çıkmaktadır. Bunlara ek olarak Maraş’ın açılması KKTC ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir sıçramayı sağlayacaktır. 1973 öncesi global turizmin en önemli bölgelerinden biri olan Maraş’ta 45 otel, 60 apart otel, 99 eğlence mekanı, 25 müze, 24 tiyatro ve sinema, 21 banka, 3.000 işletme ve son olarak 4.469 adet ev bulunuyordu. Kapalı Maraş’ın açılması durumunda yeniden inşaa etme süreci hem inşaat-emlak hem de turizm sektörü için önemli bir kırılma noktası yaratacaktır. Kuzey Kıbrıs’ta 2001 yılından 2017 yıl sonuna kadar 601 yatırım projesine teşvik belgesi verilmiştir. Bu durum yatırım projelerinin yüzde 79’u turizm yatırımlarını oluşturmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta yatırım kararı vermeden önce turizm sektörünü göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

Kuzey Kıbrıs Emlak Sektörü

Adadaki öğrenci nüfusunun toplam nüfusa oranla büyük bir payda yer alması (Nüfusun 1/3’ünü adaya eğitim amaçlı gelen öğrenciler oluşturmaktadır) ve tatil amaçlı olarak ülkeye gelen 1 milyon turist Kuzey Kıbrıs emlak sektöründe iki önemli dinamiği oluşturmaktadır. Emlak talebinin her zaman yüksek olması ve Kuzey Kıbrıs’ta emlak geri dönüş süresinin kısa olması ciddi bir avantajdır. Yatırım yapacağınız bir emlakın kira geliri ve yıllar içerisindeki değer artışıyla birlikte amortisman süresi ortalama 8-10 yıl arasında olacaktır. Kısa veya orta vadede yatırımınızı geri kazanmak hatta uzun vadede kazanmaya devam etmek istiyorsanız Kuzey Kıbrıs’ta emlak yatırımını düşünmenizi tavsiye ederiz.

Kuzey Kıbrıs’ta emlak yatırımı rehberimiz için bu makaleye göz atabilirsiniz: Kıbrıs Emlak Rehberi

Kuzey Kıbrıs Eğitim Sektörü

Dünya genelinde sayısı 7 milyona yakın uluslarası öğrenci bulunuyor ve her bir öğrenci bulunduğu ülkede ortalama 30-50 bin Amerikan Doları harcıyor. Tüm bu verilerden yola çıkarak Kuzey Kıbrıs’ta eğitim amaçlı bulunan yaklaşık 120 bin öğrencinin %90’ının uluslararası öğrenci statüsünde olduğu göz önünde bulundurulduğunda Kuzey Kıbrıs eğitim yatırımları için önemli bir ülkedir. Kuzey Kıbrıs’a öğrenim amaçlı gelen öğrenci sayısı her yıl ortalama %2 oranında artmaktadır. KKTC uzun yıllardan bu yana devlet politikalarında eğitim adası olma hedefine her zaman öncelik vermiş ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi için yoğun gayret sarf etmiştir. Her ne kadar uygulanan ambargolar Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası konumunu zayıflatma amacı gütse de KKTC üniversitelerinde alınan diplomalar tüm dünyada geçerlidir.

Kuzey Kıbrıs’a eğitim amacıyla gelenler ülke ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Adaya gelen uluslarası bir öğrencinin harcamalarına bakıldığında %25’i yeme-içme, %20’si barınma/konaklama, %7 ülke içi ulaşım, %5 iletişim, %5 giyim ve %38’i sosyal yaşam, eğlence, kırtasiye, yurtdışı ulaşım gibi alanlara ayrılıyor. Üstelik adayı ziyaret eden öğrenci aileleri nedeniyle ekonomiye sağlanan katkı da dolaylı olarak artıyor. Direkt olarak eğitim sektörüne veya eğitim sektörüyle ilgisi olan sektörlere yapılacak olan yatırımlar orta vadede önemli bir kazanç getirisi sağlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Bilişim Sektörü

Kuzey Kıbrıs sunduğu ucuz yaşam maliyeti ile bilişim sektörü için önemli bir kapı aralamaktadır. Modern teknolojiye ve know-how tarafında belirli birikime sahip olan katma değerli bilişim yatırımları için KKTC tarafından uygulanan teşvikler bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta yatırımını bilişim sektörüne yapmayı düşünenler için adada yaklaşık 60-70 bin öğrencinin İngilizce eğitim dilinde eğitim aldığını ve iş gücü için ciddi bir potansiyel yarattığını söylemekte fayda var. Tabi ki tüm bunlara ek olarak haberleşme fiyatlarının düşük olması ve üniversitelerin sağladığı tekno park imkanları bilişim sektörünün en önemli avantajları arasında değerlendirilebilir.

Kuzey Kıbrıs Ulaşım Sektörü

Özel araç kullanımının çok yüksek olduğu Kuzey Kıbrıs’ta ulaşım ve taşımacılık faaliyetlerinin çok fazla geliştiği söylenemez. Özellikle yolcu taşımacılığı veya kargo hizmetleri alanında çok fazla yatırım fırsatı bulunmaktadır. Her ne kadar yolcu taşımacılığı adada bulunan ticari taksiler aracılığıyla sağlansa da Kıbrıs’a taşınanlar ve Kıbrıs tatili içingelen kişiler tarafından alternatif ulaşım araçlarının yaygınlaşması gerektiğini sıklıkla ifade etmektedir. Malta ve İzlanda gibi benzer ülkelerdeki ulaşım sektörü ve yapılanması analizlerini, Kuzey Kıbrıs ile karşılaştırıldığında da aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Eğer Kuzey Kıbrıs’ta ulaşım ve taşımacılık alanında bir yatırım düşünceniz varsa bu yatırımın sürdürülebilir olduğu ve alternatifi olmadığı için orta/uzun vadede kazançlı olacağı söylenebilir. Kuzey Kıbrıs’ın belirli yerlerinde ulaştırma ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren yabancı yatırımcılar, elde ettikleri kazançtan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ödememektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak isterseniz Kuzey Kıbrıs Devlet Planlama Örgütü’nden destek alabilirsiniz.

Kuzey Kıbrıs Tarım Sektörü

Kuzey Kıbrıs, sahip olduğu Akdeniz iklimi ve tarıma elverişli verimli/düz arazileri nedeniyle tarımsal alanda önemli fırsatlar sağlamaktadır. KKTC’nin sahip olduğu 1,9 milyon dekarlık arazi varlığının 1,6 milyon dekarı ekilebilir verimli tarım arazisinden oluşmaktadır. Toplam gayri safi hasılanın yüzde 5,4’ünü, toplam istihdamın ise %3,6’sını oluşturan Kuzey Kıbrıs tarım sektörü henüz dijital tarım olanaklarının yaygınlaşmamasıyla birlikte bu alanda iştah kabartan bir fırsat sağlamaktadır.

Kuzey Kıbrıs’ta tarım sektörünün diğer ülkelerdeki rekabetini artırmak için yüksek katma değerli ve yüksek piyasa talebi olan narenciye ürünlerinin yanı sıra alternatif ürünlere yönelmek gerekiyor. Tarım sektöründe yapılacak niş yatırımlar önemi risklerin yanında mükemmel fırsatları beraberinde getiriyor. Çevreye duyarlı üretimin yaygınlaşması, gıda ve yem güvenliğinin sağlanması ve verimi yükseltme amacıyla tarım bakanlığı tarafından tarımsal destekler sağlıyor. Bu destekler arasında hayvansal üretimin desteklenmesi amacıyla doğrudan gelir desteği, bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla alım desteklemesi bulunuyor. Bu destekler hayvan sayısına, üretim miktarına, arazi büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Hem iç tüketimde talep olması hem de Kıbrıs’ın Akdeniz ülkelerine kolaylıkla ihraç yapabilecek konumda bulunması nedeniyle tarımsal üretim her zaman önemli bir avantaj yaratıyor. Dijital tarım üzerinden yapılacak yatırımlar Kuzey Kıbrıs’ta en verimli tarımsal üretimi ortaya çıkaracak ve karşılığında da yüksek getiri sağlayacaktır. Kuzey Kıbrıs Devlet Planlama Örgütü’nün web adresinden destek alabilirsiniz: http://www.devplan.org/

Sizi arayalım.

Kıbrıs’ta yatırım ve diğer konular hakkında bilgi almak için lütfen buradaki formu doldurun.

Konuşmaya Başla
Detaylı bilgi alın
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?